Chợ Tốt, cùng tập đoàn mẹ Carousell, công bố tác động của việc mua bán đồ cũ đối với phát triển bền vững trong 10 năm qua

Người dùng Carousell tại 8 quốc gia, bao gồm Chợ Tốt tại Việt Nam, đã giúp kéo dài vòng đời của hơn 33,9 triệu thiết bị điện tử đã qua sử dụng. Số thiết bị có thể tạo nên một toà tháp cao gấp 10.000 lần tòa nhà Landmark 81 tại Việt Nam.